Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa vammaisen ihmisen osallisuutta

Olen vammautunut sairauden vuoksi lähes 30 vuotta sitten. Vapaaehtoistoiminnassa olen ollut mukana lähestulkoon koko tämän ajan. Alkuun ihan vain liittymällä paikalliseen vammaisyhdistykseen ja menemällä mukaan toimintaan ja sen jälkeen tekemällä itse vapaaehtoistyötä hallitustyöskentelyn muodossa. Olen toiminut yhdistyksissä hallituksen jäsenenä, taloudenhoitajana, sihteerinä, varapuheenjohtajana ja nyt puheenjohtajana. Olen saanut mahdollisuuden käyttää omaa koulutustani ja omia kokemuksiani näiden tehtävien hoitamisessa. Vapaaehtoistyö on antanut minulle paljon. Olen saanut tarvitsemaani vertaistukea ja sosiaalisia kontakteja, olen osallistunut erilaisiin tapahtumiin, kuunnellut luentoja ja olen ollut järjestämässä myös yhdistyksen jäsenille erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Vertaistuen merkitys vapaaehtoistoiminnassa

Vertaistuki on yksi tärkeimmistä asioista, jota vapaaehtoistyö tarjoaa. Vapaaehtoistyötä tekevät yhdistykset järjestävät tilaisuuksia, joihin osallistumalla voi tavata vaikkapa samaa sairautta sairastavia henkilöitä ja saada heiltä kokemuksia, tukea, tietoa ja käytännön vinkkejä omaan arkeen. Tilaisuudet voivat olla vapaamuotoisia, kahvikupin ääressä toisen ihmisen kohtaamisia tai sitten niissä voi olla mukana vertaistukitoimintaan koulutettu ryhmän tai keskustelun ohjaaja. Kohtaamalla toisen ihmisen, jolla on samankaltainen elämänkokemus ja samankaltainen elämänvaihe kuin itsellä on, saa tästä itselle paljon tukea sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista.

Esteettömyys vapaaehtoistoiminnan mahdollistajana

Esteettömyys ja saavutettavuus mahdollistavat sen, että vammainen ihminen pystyy osallistumaan täysipainoisesti vapaaehtoistoimintaan. Tilojen täytyy olla sellaiset, että siellä pystyy liikkumaan esteettömästi ja sinne pääsee vaikkapa pyörätuolilla esimerkiksi invaluiskaa apuna käyttäen. Saavutettavat nettisivut mahdollistavat sen, että tietoa saa haettua netin kautta. Se, että tilat ja ympäristö ovat esteettömiä ja palvelut saavutettavia, mahdollistavat sen, että osallisuus toteutuu yhdenvertaisesti. Myös näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaation liittyvätasiat on otettava huomioon. Esimerkiksi asiakirjat ja muut tekstit tehdään saavutettaviksi ja käytettävissä on induktiosilmukka.

Kuinka vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan

Etenkin erilaisissa vammais- ja potilasyhdistyksissä pääsee helposti toimintaan mukaan. Niissä on mahdollisuus osallistua erityisliikunnan ryhmiin, vertaistukea tarjoaviin tilaisuuksiin, asiantuntijaluentoihin sekä erilaisiin virkistystapahtumiin. Vapaaehtoistyötä pääsee itsekin tekemään lähtemällä mukaan vaikkapa hallitustyöskentelyyn tai toimimalla muuten yhdistyksen tehtävissä. Oman paikkakunnan vammais- ja potilasyhdistyksiltä saa lisää tietoa, kuinka vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan.

Kirjoittaja Katri Räsänen opiskelee parhaillaan Vapaaehtoistoiminnan johtamista Humanistisen ammattikorkeakoulun Avoimessa ammattikorkeakoulussa ja aloittanut Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:n puheenjohtajana vuoden 2023 alusta.