Järjestöbarometri 2020: koronapandemia on nostanut esiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen työtä

Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTEn Järjestöbarometri 2020 julkaistiin syksyllä 2021. Barometri tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen tilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Sen tulokset perustuvat sosiaali- ja terveysjärjestöille alkuvuodesta 2020 tehtyyn kyselyyn, johon osallistui sekä paikallisyhdistyksiä että valtakunnallisia järjestöjä. Vastanneista yhdistyksistä 76 (7 %) oli Pohjois-Savon toimintamaakunnasta.

Järjestyksessä kahdennentoista Järjestöbarometrin erityisteemana oli järjestöjen hallitusten toiminta. Vakioteemoina barometrissä kartoitettiin järjestöjen toiminnan nykytilannetta, roolia ja merkitystä hyvinvoinnin edistäjänä ja tuen ja palvelujen tuottajana, toimintaedellytyksiä ja toiminnan yhteiskunnallista merkitystä, sekä näihin ennakoitavissa olevia muutoksia. Seuraavassa tarkastellaan barometrin tuloksia erityisesti paikallisyhdistysten osalta. Koko Järjestöbarometriin voi tutustua SOSTEn verkkosivulla, https://www.soste.fi/jarjestobarometri/jarjestobarometri-2020/ .

Yhdistysten tarjoama neuvonta, ohjaus ja tiedonvälitys koettiin laajaksi ja merkittäväksi, ja yhteiskunnalliset muutokset näyttävät lisänneen sen tarvetta. Paikallisyhdistysten neuvonta ja tiedonvälitys ovat tavoittaneet erityisesti haavoittuvia ryhmiä.

Koronapandemia on muuttanut järjestöjen toimintaympäristöä ja lisännyt esimerkiksi toimintojen jalkauttamista ja siirtymistä verkkoon. Kaikista kyselyyn vastanneista paikallisyhdistyksistä valtaosalla toiminnan kokonaismäärä ja kysyntä olivat lisääntyneet tai säilyneet ennallaan, ja toiminta oli joko pysymässä ennallaan tai laajentumassa. Yhdistyksissä oli esimerkiksi lisätty entisten toimintojen tarjontaa tai aloitettu uusia.

Yhdistysten voimavarat vaihtelevat suuresti. Toimintaan liittyvistä asioista jäsenmäärän muutokset olivat yleisimpiä, ja edellisten vuosien tapaan aktiivisten osallistujien ja vapaaehtoisten määrä oli vähenemässä. Yhdistysten huolet liittyivätkin yleisimmin jäsenmääriin, osallistumisaktiivisuuteen ja ihmisten saamiseen yhdistysten luottamustehtäviin. Jäsenistö on yhdistyksille merkittävä voimavara sekä toiminnan että talouden näkökulmasta.

Paikallisyhdistystoiminnan kehityksen kokonaiskuva oli kuitenkin myönteinen, ja yhdistykset arvioivat myönteisimmiksi esimerkiksi oman toimintansa arvostamisen ja yhteistyön toisten järjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistysten tarjoama neuvonta, ohjaus ja tiedonvälitys koettiin laajaksi ja merkittäväksi, ja yhteiskunnalliset muutokset näyttävät lisänneen sen tarvetta. Yhdistykset ovat tärkeitä alansa tietopankkeja ja tarjoavat niin tutkimustietoa kuin kokemus- ja vertaistietoa, jonka välittäminen on yhdistysten keskeisimpiä tehtäviä. Yhdistyksistä haettiinkin yleisimmin apua, tukea ja tietoa esimerkiksi sairauteen, elämäntilanteeseen tai palvelujen, tuen ja etuuksien löytämiseen. SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa barometrin esipuheessaan, että koronapandemia on tuonut esiin järjestöjen monipuolisen työn, ja järjestöjen ketteryys on helpottanut ihmisten selviytymistä pandemia-aikana. Paikallisyhdistysten neuvonta ja tiedonvälitys ovat tavoittaneet erityisesti haavoittuvia ryhmiä.

Ilmastotoimet ovat käynnistyneet järjestöjen toiminnassa.

Järjestöbarometrissa tarkastellaan edellä mainittujen teemojen lisäksi muun muassa järjestöjen toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja järjestöjen näkemyksiä vaikuttavuuden arvioinnista ja rahapelijärjestelmästä. Barometrin johtopäätöksinä SOSTE nostaa esiin yhdistysten neuvonnan, joka tavoittaa erityisesti haavoittuvia ryhmiä, ilmastotoimien käynnistymisen järjestöjen toiminnassa, järjestöjen valmiuden ehkäistä pelihaittoja omassa toiminnassaan, sekä sen, että hallitustyöskentely on valtakunnallisten järjestöjen toiminnanjohtajien kokemuksen mukaan pääosin hyvin toimivaa. Johtopäätöksistä ja suosituksista voi lukea Järjestöbarometri 2020 -dokumentin lisäksi SOSTEn verkkosivulta, https://www.soste.fi/jarjestobaro/jarjestobarometri-2020n-suositukset/.

Kirjoittaja:

Sanna Ahonen

Lähde:

Juha Peltosalmi, Anne Eronen, Janne Haikari, Matti Laukkarinen, Tapio Litmanen, Pia Londén & Petri Ruuskanen. Järjestöbarometri 2020. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Helsinki 2020. https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/09/2020-10-02-SOSTE-julkaisu-Jarjestobarometri-2020.pd

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *