Tervehdys Itä-Suomen Biopankista

Biopankilla tarkoitetaan lääketieteellistä kokoelmaa, joka sisältää ihmisperäisiä näytteitä ja nii[1]hin liittyviä tietoja. Itä-Suomen Biopankin tehtävänä on kerätä, käsitellä ja säilyttää ihmisistä otettuja näytteitä sekä niihin liittyviä tietoja. Biopankki luovuttaa näytteitä ja tietoja terveystie[1]teelliseen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön. Biopankkitutkimuksen avulla selvitetään esimerkiksi sairauksien syitä ja ehkäisykeinoja. Biopankkitutkimuksen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Itä-Suomen Biopankki on aloittanut toimintansa ja suostumusten ja näytteiden keräämisen vuonna 2015. Jokainen voi olla mukana biopankkitoiminnassa ja tukea siten tieteellistä tutki[1]musta nyt ja tulevaisuudessa. Biopankkisuostumus ja -näyte auttavat uuden tutkimustiedon keräämisessä, vaikuttavampien hoitokäytäntöjen ja yksilöllisten hoitomenetelmien kehittämisessä sekä esimerkiksi eri sairauksien syiden selvittämisessä. Biopankkisuostumuksen ja – näytteen antamalla voi tukea useampaa tutkimusta yhtä aikaa ja se on lahja tutkimukselle ja tulevaisuuden hoidolle.

Itä-Suomen Biopankki on mukana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen infopäivässä Hyvinvointikeskus Aallossa 11.11. kello 10-13. Biopankkitoiminnasta ovat kertomassa tutkimushoitajat Nina Hurula ja Marja-Leena Nuuttila.

Tervetuloa tapaamaan meitä ja tutustumaan Itä-Suomen Biopankin toimintaan.