Ryhtiä toimintaan vaikuttavuusketjusta

Yhdistystalo Warikon ja etätyöpisteen hiljaisuudessa, lähes kaikkien muiden jo lomaillessa, olen pähkäillyt viime päivinä aivot solmussa toiminnan vaikuttavuusketjua. Vaikuttavuusketju on toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin työkalu. Toiminnan vaikuttavuuden osoittaminen on tärkeää etenkin julkista rahoitusta saaville järjestöille ja yhdistyksille. Esimerkiksi Veikkauksen voittorahoja jakavilla instansseilla on lainsäädäntöön kirjattu velvoite seurata myönnettyjen avustusten käyttöä ja arvioida vaikutuksia. Vaikuttavuusketjun pohtiminen antaa kuitenkin ryhtiä minkä tahansa yhdistyksen toimintaan.

Kuva: https://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/artsi-opas/opas/toiminnan-tavoitteet-ja-vaikuttavuusketju/

Mitä minkä tahansa yhdistyksen kannattaa ainakin tehdä?

Useimmilla yhdistyksillä on niiden toiminnan alussa melko selvä ajatus siitä, miksi yhdistys on olemassa ja millaista toimintaa on tarkoitus toteuttaa. Joskus vuosien ja toimijoiden vaihtuessa tämä tarkoitus kuitenkin unohtuu ja sinänsä hyvästäkin toiminnasta tulee itsetarkoitus. Vaikuttavuusketju voi auttaa kaivelemaan esiin toiminnan alkuperäisen syyn ja lisätä näin toiminnan kokemista merkitykselliseksi, karsimaan turhia rönsyjä tai huomaamaan, jos toiminta tai jokin osa siitä ei enää vastaa tarkoitustaan ollenkaan. Harvalla yhdistyksellä on nykyään niin paljon resursseja, että niitä kannattaisi käyttää ei-tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Siksi ainakin seuraavia asioita kannattaa miettiä, vaikkei aikoisi analysoida toiminnan vaikuttavuutta sen pidemmälle.

1. Aseta tavoitteet

Vaikuttavuuden arviointi alkaa hyvin asetetuista tavoitteista. Mieleeni on syöpynyt vuosia sitten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n koulutuksessa kuultu havainnollistus jalkapallokentältä: Tavoite ei ole potku sinänsä, vaan maali. Niinpä järjestötoiminnassakaan tavoitteeksi ei kannata asettaa toimintaa sinänsä, vaan sillä tavoiteltavia myönteisiä muutoksia.

Tavoitteita voi tarvittaessa pilkkoa myös alatavoitteisiin.

2. Mieti toimenpiteet

Millä toimenpiteillä tavoitteet aiotaan saavuttaa? Toiminnan arviointia helpottaa, jos mietit myös, kuinka kyseiset toimenpiteet konkreettisesti toteutetaan: kuinka monta kertaa aiotte järjestää jotakin, mitä kohderyhmää tavoitellaan ja paljonko osallistujia odotetaan?

3. Tulokset ja vaikutukset

Pohdi, millaisia muutoksia odotatte toimenpiteiden saavan aikaan lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä.

Lisää vaikuttavuusketjuista voit lukea esimerkiksi ARTSI-hankkeen sivuilta, mistä löytyy myös konkreettisia esimerkkejä sisältävä toiminnankuvauslomake edellä mainittujen asioiden kirjaamiseen, sekä Hyvän Mitta -sivustolta.

Heidi Hartikainen
järjestösuunnittelija

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *