Maahanmuuttajissa on potentiaalia!

Oletko miettinyt, mitä kaikkea pitää muistaa ja tehdä, jos muutat asumaan uuteen maahan ja haluat aidosti myös kotiutua sinne. Oletko pohtinut, kuinka löydät uudessa kotimaassasi ystäviä ja oman sosiaalisen paikkasi erilaisessa yhteiskunnassa. Entä oletko miettinyt, millä tavoin oma yhdistyksesi voisi saada uusia ja aktiivisia toimijoita alueesi maahanmuuttajista?

Kansainvälisyys ja monikulttuurinen työ ovat olleet meillä Kuopion Setlementti Puijolassa arkista työtä yli 20 vuotta. Kansainvälisen kohtaamispaikassamme Kompassin ovi käy joka kuukausi noin 1000 kertaa. Huima määrä. Kävijöiden tausta on monipuolinen: noin 70–80 eri kansallisuutta.

Olemme Puijolan Kompassilla kotoutumisen asiantuntijoita Kuopion alueen useissa ammatillisissa verkostoissa ja yhteisöissä. Teemme työtä kahdeksan työntekijän moniammatillisella tiimillä Kuopion ydinkeskustassa. Projektiluontoisesti toimimme myös lähikaupungeissa, muun muassa Varkaudessa.

Vastaamme maahanmuuttajien tarpeisiin muun muassa ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Meitä tarvitaan mitä moninaisimmissa tilanteissa: niin asettautumisessa uuteen maahan kuin elämän eri muutostilanteissa vielä vuosia muuton jälkeen. Kohtaamme ja tuemme, jokaista henkilöä yksilöllisti, arvostaen ja kannustaen. Teemme työtä kaikkien maahanmuuttajien kanssa riippumatta siitä, tuliko hän Suomeen uuden työpaikan takia, perhesuhteen myötä tai pakolaisena.

Kompassi on paikka, jossa lukuisat eri ryhmät voivat kokoontua, toimia ja harrastaa. Kompassilla toimii vuosittain kymmeniä maksuttomia ja kaikille avoimia toimintaryhmiä. Ryhmissä tuetaan muun muassa suomen kielen oppimista, sosiaalista verkostoitumista sekä uusien ystävien löytymistä. Ryhmien taustalla on laaja joukko vapaaehtoisia, jotka suunnittelevat ja toteuttavat ryhmiä Kompassin sateenvarjon alla. 

Yhteistyössä yhteisöjen ja järjestöjen kanssa edistämme yhdenvertaisuutta ja ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Teemme kuntien ja yritysten kanssa yhdessä työtä sen eteen, että muun muassa kiintiöpakolaiset ja maahanmuuttajataustaiset työttömät työnhakijat kotoutuisivat ja löytäisivät työpaikan ja näin sopeutuisivat uuteen kotimaahansa mahdollisimman hyvin.

Vapaaehtoistyö ja maahanmuuttajat

Kuten lukuisat tutkimuksetkin kertovat, suomalaiset ovat vahvasti sitoutuneet vapaaehtoistoimintaan niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vapaaehtoistoiminnan myötä maailma alkaa usein näyttää toiselta. Sen avulla voi toteuttaa itseään, saada uusia ystäviä sekä tunteen siitä, että minua tarvitaan ja minä voin saada aikaan hyvää.

Entä, jos sinun kotimaasi keskusteluissa ei käytetä sanaa vapaaehtoistyö tai et ole koskaan kuullut sellaisesta työstä?  Monelle maahanmuuttajalle vapaaehtoistoiminta on aivan uusi asia.

Eurooppalaiset tekevät muun muassa järjestöissä vapaaehtoistyötä ja ovat usein tukemassa ahdingossa olevia tai muutoin tukea tarvitsevia. Sen sijaan kolmansissa maissa vapaaehtoistyö näyttäytyy esimerkiksi eurooppalaisten tuomana apuna terveydenhuoltoon tai asumisen haasteisiin. Tällöin paikallisten ihmisten kokemukset saadusta avusta muokkaavat myös heidän käsitystään vapaaehtoisista ja vapaaehtoistoiminnasta. Näiden aikaisempien kokemusten perusteella maahanmuuttajat kohtaavat uudessa maassa vapaaehtoiset ja vapaaehtoistyön.

Entä, jos kotiisi tulee vieras, joka kutsuu itseään ystäväksi, vaikkei koskaan kutsu sinua omaan kotiinsa. Useissa maissa perhe ja koko suku ovat arkisessa elämässä merkittävässä roolissa. Isovanhemmat saattavat asua samassa taloudessa, tai lapsen kasvatukseen osallistuvat useat sukulaiset.

Uuteen maahan muutettaessa isovanhemmat, suku, ystävät ja naapurit jäävät tavallisesti kotimaahan, ja auttajille tulee tarvetta. Suomessa tilanne on tiedostettu erinomaisesti. Useimmat kunnat ovat yhdessä järjestöjen kanssa luoneet malleja muun muassa ystäväperheistä ja tukihenkilöistä. Pääosin maahanmuuttajat toivottavat uudet ystävät tervetulleiksi ja ovat iloisia kaikesta avusta, jota saavat. Moni sen sijaan ihmettelee, miksi ystävä käy kylässä ja rupattelee mukavia, mutta ei koskaan pyydä omaan kotiinsa. Moni kutsuu kesämökilleen tai kahvilaan, mutta se koti ja muu perhe jäävät näkemättä ja kokematta. Ihmetystä voi herättää myös se, ettei ystävä ota vastaan lahjoja tai vastaa puheluihin aina, kun tavoittelet häntä. Joskus myös tarkka kellonaika voi olla hämmentävää, sillä ystävien kanssa ajan tulisi unohtua.

Nämä ovat kuvauksia siitä, mitä käytännössä tarkoittaa, ettet tiedä ihmisten välillä olevia sääntöjä tai tapoja eli kulttuuria. Maahanmuuttajat eivät välttämättä tiedä suomalaisen vapaaehtoistyön kulttuuria, johon liittyy sääntöjä, velvollisuuksia, oikeuksia ja niitä sanomattomia sääntöjä. Onkin erittäin tärkeää, että maahanmuuttajat saavat itse kertoa tarpeistaan ja suunnitella yhdessä toimintoja, jotka heistä tuntuvat omilta. Heille tulee myös kertoa valinnanvapaudesta, sillä ein sanominen on useimmille maahanmuuttajille paljon vaikeampaa kuin uskomme.

Maahanmuuttajat vapaaehtoistöissä

Maahanmuuttajissa on potentiaalia, joka meidän pitää nähdä ja kuulla. Kompassilla teemme pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä sen eteen, että maahanmuuttajien osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

Kompassilla ohjaamme ja koulutamme säännöllisesti vapaaehtoisia. Koulutuksen kautta opastamme maahanmuuttajia vapaaehtoistyöhön.  Kompassilla olemmekin rakentaneet aktiivisesti toimivan verkoston maahanmuuttajataustaisista vapaaehtoisista. Heidän osaamisensa ja motivaationsa muun muassa vapaaehtoisina ryhmien ohjaajina on erinomaista. Heidän vahvuuksiansa on monipuolinen kielitaito ja ymmärrys kotoutumisen haasteista sekä motivaatio tukea toisia.

Vapaaehtoisten ohjaus ja koulutus voidaan nähdä osaksi kotoutumisen tukemista sekä vapaaehtoistyön ymmärryksen ja taidon laajenemista maahanmuuttajien keskuuteen. On ensisijaisen tärkeää, että järjestökentällä nähdään maahanmuuttajat toimijoina ja tekijöinä. Moni järjestö voi saada maahanmuuttajista riveihinsä mahdollisesti uusia vapaaehtoisia ja uudenlaista toimintaa. Tämä kaikki toki vaatii työtä ja ennen kaikkea yhteistyötä.

Jos yhteisönne tai yhdistyksenne on kiinnostunut kuulemaan lisää Kompassin toiminnasta tai vapaaehtoistyötä, ole rohkeasti yhteydessä.


Setlementti Puijola
Kompassin johtaja
Katja Koponen

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.